PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP:
một pháp thiền, một phương tiện để giúp cho những ai muốn tìm hiểu và trao dồi về tâm linh và sức khoẻ. Vô vi dễ thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng. Chỉ có một điều  thiết yếu là hành giã phải kiên trì nhẫn nhục, siêng năng hành pháp.

Thiền Định theo
PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP: là pháp Thiền tu Tại Gia "Đời Đạo Song Tu" không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp. Vô Vi không có đảng phái, chánh trị cũng không có Giáo chủ , chỉ có người đi trước thành công chỉ dẫn cho người kể tiếp trên bước đường tu học. Vô Vì không có những lễ nghi ràng buộc nên không có những sự khống chế độc tài .Nếu Quị Vị muốn tìm hiểu thêm về Vô Vi ,có thể liên lạc với các Trung Tâm hay thiền đường Vô Vi mọi nơi trên thế giới.

  NAM MỒ A DI ĐÀ PHT VẠN VẬT THÁI BÌNH

Kính bái,
Nguyễn bá Trị
& Trần kim Phượng

Email comments to:
Nguyễn bá Trị

or Trần kim Phượng